Projekty

DROGA WOJEWÓDZKA NR 835

Sep 28, 2012

EDC przygotowało dokumentację aplikacyjną dla projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Wysokie - Frampol w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wwschodniej.

EDC przygotowało kolejną aplikację (w tym Studium Wykonalności) dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Tym razem dla projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od km 43+750 do km 70+643,25 (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA w ramach budowy obwodnicy miasta Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa)"

 

Szacunkowy koszt realizacji wyniesie 159.339.513,61 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie w wysokości 109.686.200,77 zł.Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 835 przebiega przez tereny gminy Wysokie - powiat lubelski, gminy Chrzanów – powiat janowski, gminy Turobin, Goraj, Frampol - powiat biłgorajski.

 

Droga wojewódzka nr 835 umożliwia dojazd z Lublina do drogowego przejścia granicznego z Ukrainą w Medyce i stanowi ważny ciąg komunikacyjny regionu. Droga nr 835 jest najdłuższą drogą wojewódzką w Polsce.

 

Podstawowym zadaniem inwestycji jest wzmocnienie powiązań komunikacyjnych regionu z krajowym systemem transportowym.

 

Projekt zostanie sfinansowany ze środków Województwa Lubelskiego oraz dotacji EFRR w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Oś priorytetowa IV.1: Infrastruktura drogowa.