Projekty

ECO ENERGIA NA LUBELSZCZYŹNIE

Sep 28, 2012

15 naszych projektów z zakresu OZE walczy o dotację EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

W czerwcu br. zakończyliśmy prace nad 15 projektami z zakresu odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, piece na biomasę) dla gmin z terenu województwa lubelskiego, które powalczą o dotację z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Priorytet VI, Działanie 6.2.

 

Liczymy, iż dzięki zastosowanym innowacjom w sposobie przygotowania poszczególnych aplikacji, osiągniemy zakładane cele.  O efektach poinformujemy.