Start

FUNDUSZ SZWAJCARSKI NA LUBELSZCZYŹNIE

Nov 21, 2012

Ogłoszenie Dyrektora ROPS w Lublinie w sprawie rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z funduszy szwajcarskich złożonych w ramach SPPW.
15 listopada 2012 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie, Komisja Oceny Projektów rozpoczęła ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach Programu: „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych” obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 9 przygotowanych przez nas projektów walczy o dofinansowanie. Trzymamy kciuki !!!
Projekt i realizacja: RSO.PL Projektowanie stron internetowych Lublin