Projekty

RANKING 2013

Feb 4, 2013

Czołowe miejsca EDC w rankingu firm doradczych - Nr 1/2013 dwumiesięcznik "Fundusze Europejskie".

W numerze 1/2013 dwumiesięcznika "Fundusze Europejskie" opublikowano krajowy ranking firm doradczych. Nasza firma po raz kolejny plasuje się na czołowych pozycjach.

W rankingu wzięto pod uwagę wyniki za rok 2012

 

 

OGÓŁEM:
wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 11
ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 13

CZĘŚĆ PROGRAMY

KATEGORIA: RPO
wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 10
ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 15

KATEGORIA: RPW
wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 1
ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 1CZĘŚĆ BENEFICJENCI

KATEGORIA: dotacje dla administracji
wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 2

ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce
6

 

Ranking po raz kolejny udowadnia naszą skutecznosć.