Projekty

PROJEKT UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU

Mar 6, 2013

Dzięki wsparciu EDC kolejny projekt Uniwersytetu w Białmystoku  uzyskał dofinansowanie w ramach PO RPW

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała, iż została podpisana kolejna umowa o dofinansowanie z Uniwersytetem w Białymstoku. [porpw.parp.gov.pl/index/more/31546]

Projekt pn. „W kierunku aplikacyjności – doposażenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno Uniwersytetu w Białymstoku", którego aplikację przygotował nasz zespół, opiewa na kwotę 18 484 460,00 PLN, z czego dofinansowanie z EFRR: 15 711 791,00 PLN oraz z BP: 924 223,00 PLN

 

Okres realizacji projektu: 02.11.2011 r. – 30.09.2013 r.

 

 

Serdecznie gratulujemy naszemu Klientowi.