Projekty

ANKIETA - BADANIE RYNKU

Aug 26, 2016

Badanie jest anonimowe. Celem ankiety jest uzyskanie opinii respondentów na temat miasta Lublin w aspekcie jego wizerunku i walorów kulturowych obecnie, a także pożądanych kierunków zmian w przyszłość.

 

Państwa zdanie będzie dla nas cenną informacją.

 

Informacje posłużą do analizy projektu dotyczącego rewaloryzacji obiektów w obszarze Pomnika Historii Lublin: Plac po Farze oraz kamienice Grodzka 11 i Żmigród 11 (siedziby miejskiech instytucji kultury: Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" oraz Dom Słów Teatr NN).