Projekty

RANKING 2012

Feb 7, 2012

Czołowe miejsca EDC w rankingu firm doradczych - Nr 1/2012 dwumiesięcznik "Fundusze Europejskie".

W numerze 1/2012 dwumiesięcznika "Fundusze Europejskie" opublikowano ranking firm doradczych w którym, pod względem wysokości dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania, nasza firma zajęła wysokie miejsca. To kontynuacja naszych sukcesów. W poszczególnych kategoriach uplasowaliśmy się na następujących pozycjach:

 

OGÓŁEM:
wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 10
ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 24

CZĘŚĆ PROGRAMY

KATEGORIA: RPO
wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 3
ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 12

CZĘŚĆ BENEFICJENCI

KATEGORIA: dotacje dla administracji
wysokość dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce 4
ilość projektów zakwalifikowanych do dofinansowania: miejsce
5