Projekty

TERENY INWESTYCYJNE BIELSK PODLASKI

Feb 7, 2012

Studium Wykonalności dla projektu Miasta Bielsk Podlaski.

Realizacja przedsięwzięcia "Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta" ma na celu kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług w Bielsku Podlaskim. Projekt realizowany będzie w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w mieście Bielsk Podlaski.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaksiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt inwestycji (brutto) oszacowany został na 8,1 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 6,3 mln PLN.