Projekty

DROGA WOJEWÓDZKA NR 747

Feb 7, 2012

EDC przygotuje dokumentację aplikacyjną dla projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień"

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień".

-       szacunkowy koszt realizacji wyniesie 550.688.883,36 zł, w tym dofinansowanie maksymalnie w wysokości 283.325.840,7 zł.

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku Kamień – Konopnica podzielony został na następujące etapy:

a)      I ETAP – Budowa (przełożenie) drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinku od m. Kamień do obwodnicy m. Opole Lubelskie wraz z budową obwodnicy m. Opole Lubelskie (km końcowy 58+450),

b)      II ETAP – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 na odcinkach:

-        od km 58+300 do 64+503 o długości ok. 6,2 km (odcinek Baba-Chodel)

-        od km 68+141 do km 76+720 o długości ok. 8,5 km (odcinek Chodel-Bełżyce)

-        od km 81+950 do km 91+461 o długości ok. 9,5 km (odcinek Bełżyce-droga dojazdowa do węzła „Konopnica”)

c)      III ETAP – Budowa obwodnicy m. Chodel w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747,

d)      IV ETAP – Budowa obwodnicy m. Bełżyce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 747.

PARP