Projekty

SZKOŁA MUZYCZNA W LUBLINIE

Mar 30, 2012

Przygotowanie Studium Wykonalności dla kolejnej inwestycji w Lublinie zostało powierzone naszej firmie 

Przebudowa Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie – Etap II"

Ze względu na możliwość pozyskania dofinansowania na przebudowę Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Priorytet XI, działanie 11.3, Samorząd Miasta Lublin powierzył nam przygotowanie studium wykonalności wraz z analizą finansową – ekonomiczną dla przedsięwzięcia.

Całkowity koszt inwestycji oszacowany został na ponad 4 mln PLN, w tym dofinansowanie EFRR 85%.