Aplikowanie

 

Kompleksowo analizujmey plany inwestycyjne oraz czynniki wpływające na ich realizację. Doradzamy w zakresie dostępnych źródeł finansowania, badamy zdolnośc absorpcyjną. Opracowujmey niezbędną dokumentację aplikacyjną, w szczególności studia wykonalności i biznes plany. Nasze analizy dostosowujmey do potrzeb i możliwości klientów oraz programów pomocowych.