Projekty

E-USŁUGI RPO WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE5 pierwszych projektów przygotownych przy pomocy EDC w konkursie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

DROGI WOJEWÓDZKIE 809, 814, 835EDC przygotuje dokumentację aplikacyjną dla 3 projektów budowy / rozbudowy dróg wojewódzkich Nr 809, Nr 814, Nr 835 Przewidzianych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

FUNDUSZ SZWAJCARSKI - WYNIKI KONKURSU 1/SPPW/2012Lista wybranych projektów w ramach konkursu otwartego 1/SPPW/2012 Projektu "Poprawa jakości usług świadczonych..."

PROJEKT UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKUDzięki wsparciu EDC kolejny projekt Uniwersytetu w Białmystoku  uzyskał dofinansowanie w ramach PO RPW

RANKING 2013Czołowe miejsca EDC w rankingu firm doradczych - Nr 1/2013 dwumiesięcznik "Fundusze Europejskie".

FUNDUSZ SZWAJCARSKI NA LUBELSZCZYŹNIEOgłoszenie Dyrektora ROPS w Lublinie w sprawie rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z funduszy szwajcarskich złożonych w ramach SPPW.

PŁYWALNIA WE WŁODAWIEWe Włodawie już można korzystać z krytej pływalni.

ECO ENERGIA NA LUBELSZCZYŹNIE15 naszych projektów z zakresu OZE walczy o dotację EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego

DROGA WOJEWÓDZKA NR 835EDC przygotowało dokumentację aplikacyjną dla projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 835 na odcinku Wysokie - Frampol w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wwschodniej.

KRASNOBRÓD - MENEGER PROJEKTUPełnimy funkcję Menegera Projektu: "Podniesienie atrakcyjności otoczenia turystyki na terenie Krasnobrodu poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej" w Krasnobrodzie.

SZKOŁA MUZYCZNA W LUBLINIEPrzygotowanie Studium Wykonalności dla kolejnej inwestycji w Lublinie zostało powierzone naszej firmie 

DROGA WOJEWÓDZKA NR 747EDC przygotuje dokumentację aplikacyjną dla projektu: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 747 Iłża-Konopnica na odcinku Konopnica-Kamień"

RANKING 2012Czołowe miejsca EDC w rankingu firm doradczych - Nr 1/2012 dwumiesięcznik "Fundusze Europejskie".

TERENY INWESTYCYJNE BIELSK PODLASKIStudium Wykonalności dla projektu Miasta Bielsk Podlaski.

DROGA WOJEWÓDZKA NR 822Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie zrealizowaliśmy studium wykonalności dla projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik”.