ZarządzanieZapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie:
1.    Koordynacji i nadzoru nad postępem projektu zgodnie z zawartym kontraktem z Instytucją Wdrażającą,
2.    Bieżącego zarządzania finansami projektu, w szczególności pomoc w zakresie właściwej kwalifikacji kosztów,
3.    Przygotowywania sprawozdań z realizacji projektu i wniosków o płatność (okresowych i końcowych),
4.    Przygotowywania i realizacji procedur przetargowych dla jednostek publicznych oraz obsługi
przedsiębiorstw w ubieganiu się o udzielenie zamówienia publicznego,
5.    Nadzoru nad promocją projektu zgodnie z przepisami UE.