Zespół


Jesteśmy młodym, dynamicznym i interdyscyplinarnym zespołem profesjonalistów oferującym skuteczną obsługę konsultingową naszych klientów. Trzon naszego zespołu tworzą następujący partnerzy:

Arkadiusz Dołba
Absolwent ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych 'Zarządzanie projektami europejskimi' w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ekspert w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na projekty inwestycyjne, infrastrukturalne i szkoleniowe z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych. Współpracował z wieloma jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i przedsiębiorstwami reprezentującymi wiele sektorów gospodarki. Autor kompletnych dokumentacji aplikacyjnych dla ponad 150 projektów inwestycyjnych.

Edyta  Dołba
Absolwentka ekonomii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studiów podyplomowych 'Europejski menedżer jakości' w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Ekspert w zarządzaniu transakcjami faktoringowymi. Osoba odpowiedzialna za monitoring sytuacji finansowej klientów, miękką windykację oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Autorka kompletnych aplikacji dla ponad 70 projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE. Trener - moderator z zakresu umiejętności menedżerskich i zarządzania projektami

Franciszek Bieniek
Absolwent Politechniki Lubelskiej - Wydział Budownictwa Lądowego w zakresie urządzeń cieplnych i zdrowotnych. Ma 10-letenie doświadczenie inspektora nadzoru robót sanitarnych. Nadzoruje wykonanie zewnętrznych i wewnętrznych sieci: wod-kan, co, cw, gazowych, spr. powietrza; montażem kotłów, hydroforowni i kotłowni. Doświadczony konstruktor instalacji wentylacji i klimatyzacji. Nadzorował eksploatację instalacji sanitarnych i technologicznych. Posiada uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa sieci i instalacji sanitarnych. Ekspert w dziedzinie analiz techniczno - technologicznych w projektach inwestycyjnych z zakresu gospodarki wod-kan, termomodernizacji, gospodarki odpadami i OZE.

Paweł Nowakowski
Absolwent Politechniki Lubelskiej (Wydział Mechaniczny - Automatyzacja Procesów), Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (Administrowanie Sieciami Komputerowymi) oraz Akademii Sieci CISCO.Ekspert w zakresie projektów informatycznych, telekomunikacji oraz sieci komputerowych. Posiada doświadczenie w ramach wdrażania projektów związanych z budową społeczeństwa informacyjnego, a w szczególności projektowania struktur miejskich sieci szerokopasmowych. Posiada liczne kwalifikacje, dyplomy i certyfikaty branżowe, odbył wiele kursów i szkoleń tematycznych.